Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.4. Melding om åpent avvik til kommunen

I de tilfellene hvor avvik ikke er lukket, også etter at søker er underrettet og avtalte frister er utløpt, skal kontrollforetaket melde til kommunen om at det foreligger et åpent avvik.