Tilsyn med produktdokumentasjon

Om veiledningen

Veiledningen om tilsyn med produktdokumentasjon gir

  • en kort innføring i produktdokumentasjon av byggevarer
  • føringer og fremgangsmåter for kommunens tilsyn
  • praktiske hjelpemidler for gjennomføring av kommunens tilsyn

Forenklet versjon av veiledning for produktdokumentasjon

Veiledning om tilsyn med produktdokumentasjon finnes også i en oppdatert og forenklet versjon (2018). Hensikten med den forenklede utgaven er å gjøre kommunens tilsyn enklere og mer effektivt. Veiledningen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter, og gir et innblikk i forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) og krav om CE-merking.