Tilsyn med produktdokumentasjon

Del I Generelt

1.3. Veiledning og hjelpemidler

Temaveiledningen skal legge til rette for at kommunen kan føre nødvendig og effektivt tilsyn med bruk av produkter. Veiledningen gir praktiske hjelpemidler for gjennomføring av tilsyn:

  • Liste over de vanligste byggevarene som benyttes i norske byggverk

  • Enkel fremgangsmåte for gjennomføring av tilsyn

  • Sjekkliste for innsamling av dokumentasjon

  • Sjekkliste for vurdering av dokumentasjon som fremlegges

  • 20 produktspesifikke sjekklister

Direktoratets liste over de vanligste byggevarene gir informasjon om:

  • Hvilke byggevarer som skal være CE-merket

  • Hvilke byggevarer som i utgangspunktet ikke skal være CE-merket

  • Hvilket tredjepartsvurderinger som skal gjennomføres før byggevarene går ut av produsentens fabrikk

  • Hva kommunen eventuelt bør være oppmerksom på ved de enkelte byggevarene.

Temaveiledningen tilrettelegger for at tilsyn kan gjennomføres på tre ulike nivåer etter omfanget av tilsynet. Nivå 1 er å påse at produktdokumentasjon foreligger. Nivå 2 omfatter en vurdering av om byggevarenes egenskaper er beskrevet i produktdokumentasjonen. Nivå 3 er tilsyn med at produktene er egnet for innbygging i det konkrete byggeprosjektet. Nivådelingen gjør det mulig for kommunen å tilpasse tilsynet til kommunens ressurs- og kompetansesituasjon og kommunens tilsynsstrategi.

Denne listen er også tilgjengelig her.

Sjekklistene som er vedlagt temaveiledningen kan benyttes ved tilsyn på byggeplass og dokumenttilsyn. Disse sjekklistene er også tilgjengelige i tilsynsappen.