Tilsyn med produktdokumentasjon

Del II Kommunens tilsyn med produkter

2.3. Språk

Produktdokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. Dersom produktdokumentasjon foreligger på et annet språk, kan kommunen kreve at produktdokumentasjonen oversettes til norsk, svensk eller dansk med hjemmel i SAK10 § 5-5, dersom produktdokumentasjon er på et språk som ikke forstås av kommunen.