Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.1. Definisjon av byggevarer

En byggevare er et produkt som bygges inn i byggverk og som påvirker byggverkets grunnleggende egenskaper (mekanisk stabilitet, brannsikkerhet, beskyttelse av brukernes helse og hygiene, sikkerhet ved bruk, vern mot støy og energi).

Eksempler på byggevarer er vinduer, dører, porter, betongelementer, stålprodukter, tappearmatur (kraner), rør, sanitærutstyr, konstruksjonsvirke, branndeteksjon- og brannslukningsprodukter, fliser, gulv, vegg, ildsteder, skorsteiner, bygningsglass mv.

Byggesett som for eksempel trapper, byggmoduler, branndeteksjonssystemer og brannslukningssystemer anses også som byggevarer. Det skal foreligge produktdokumentasjon for byggesett som enhet. Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de ulike komponentene som inngår i byggesettet. Det skal derimot ikke foreligge dokumentasjon for de enkelte komponentene.

Eksempler på produkter som ikke er byggevarer, er heis og løfteplattformer, møbler og baderomsinnredning, varmtvannskjel, elektrisk utstyr, belysning og stikkontakter. Disse produktene er regulert i andre direktiver. Heis reguleres av heisdirektivet og skal dokumenteres etter dette. Tilsvarende reguleres løfteplattform av maskindirektivet og skal dokumenteres etter dette.