Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.2. CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer

Alle byggevarer skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon. Dette gjelder både CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer uavhengig av hvor de er produsert (i Norge, i EØS-området eller utenfor EØS-området).

På markedet i EØS-området finnes det både CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Dette skyldes at CE-merking kun er obligatorisk for byggevarer som er dekket av harmoniserte produktstandarder. En harmonisert europeisk produktstandard er en standard utviklet av en europeisk standardiseringsorganisasjon på bakgrunn av et mandat gitt av Europakommisjonen. Harmoniserte produktstandarder er obligatorisk for produsenter som omsetter byggevarer i EØS-området, uavhengig av hvor produsenten holder til.

Det finnes i dag rundt 450 harmoniserte produktstandarder, men det finnes mange flere byggevarer. Mange av byggevarene vil dermed ikke være CE-merket. Her er en oversikt over alle relevante harmoniserte produktstandarder. Det er lettere for kommunen å forholde seg til direktoratets liste over de vanligste byggevarene som brukes i norske byggverk. Der finner kommunen opplysninger om byggevaren skal være CE-merket eller ikke.

For byggevarer som ikke er dekket av en harmonisert produktstandard, har byggevareprodusenter to muligheter:

  • Produsenten kan CE-merke byggevarene på bakgrunn av en ETA (European Technical Assessment) som produsenten har skaffet seg fra en TAB (Technical Assessment Body) eller

  • Produsenten kan dokumentere byggevarers egenskaper i henhold til DOK kapittel III.

For mer informasjon, se veiledning til DOK .

Produktdokumentasjon til CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer er nærmere behandlet i punkt 4.2. og 4.3.

Endringshistorikk

  • 21.03.2019 Endret lenke til harmoniserte standarder