Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.3. Betydningen av CE-merking

CE-merking er ikke et kvalitetsstempel. CE-merking betyr kun at en byggevare er dokumentert etter byggevareforordningen, som er den europeiske forordningen som regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. CE-merking er egentlig et pass som sikrer at byggevaren kan omsettes på tvers av landegrensene i EØS-området.

Alle CE-merkede byggevarer kan ikke nødvendigvis benyttes i norske byggverk. Byggtekniske forskrifter er et nasjonalt anliggende, og kravene kan variere fra land til land. Det er derfor ikke gitt at en byggevare som er produsert utenfor Norge bidrar til oppfyllelse av TEK10. Ansvarlige foretak må derfor påse at byggevarens ytelser som beskrevet i produktdokumentasjonen vil medvirke til at byggverket oppfyller TEK10.