Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.4. Dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer

Dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer kan også variere fra land til land. Det er med andre ord ingen garanti for at byggevarer som ikke er CE-merket og som er produsert i utlandet, tilfredsstiller DOK. Det kan være nødvendig å føre et grundigere tilsyn med produktdokumentasjonen som følger med ikke CE-merkede byggevarer (se punkt 3.7. og 4.3.).