Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.5. Kommunene kan ikke gi dispensasjon fra dokumentasjonskravet

Regler for produktdokumentasjon gjelder når byggevarer produseres og bringes i omsetning av produsenten. Dokumentasjon skal foreligge før byggevarene omsettes på markedet. Plikten til å dokumentere ligger på produsent. Ansvarlig foretak i byggesaken skal påse at produkter de velger å benytte i tiltaket, har nødvendig dokumentasjon. Kommunen har ingen myndighet til å gi dispensasjon fra krav som gjelder for produsent/importør.

Dersom en prefabrikkert byggmodul mangler produktsertifisering når modulen går ut av fabrikken, vil ikke ytterligere prosjektering eller dokumentasjon av utførelse erstatte manglende produktsertifiseringen. Dette er to ulike typer dokumentasjon som skal utfylle hverandre og foreligge i byggesaken.