Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.6. Egenskaper og ytelser

Byggevarer har visse vesentlige egenskaper som for eksempel brannmotstand, vanndampmotstand, vanntetthet, lufttetthet, strekkstyrke mv. Disse vesentlige egenskapene skal uttrykkes i konkrete ytelser, for eksempel brannmotstand (EI 30), vanndampmotstand (S10-verdi 0,06 m), vanntetthet (klasse W1), lufttetthet (≤ 0,2 m³/m³h), strekkstyrke (430 N / 50 mm), varmetapsmotstand (1,1 W/(m²K) og termisk konduktivitet (λ-verdi, 0,037).

Byggevareprodusentene skal angi alle byggevarers egenskaper . Byggevareprodusentene skal imidlertid bare angi de ytelsene som er relevante for byggevarens bruksområde. Produktdokumentasjon til et vindu som skal brukes innvendig, trenger ikke å inneholde opplysninger om byggevarens ytelser for vindlast eller regntetthet. Dersom en påhengsfasade ikke har deler som skal tåle snølast, er det ikke nødvendig at ytelsen for motstand mot snølast er angitt i produktdokumentasjonen. For ytelser som ikke er relevante for byggevarens bruksområde, kan byggevareprodusenten skrive NPD (no performance determined) eller på norsk IYA (ingen ytelse bestemt).