Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.8. Byggevarer produsert på byggeplassen

Det er kun byggevarer som leveres til byggeplass som skal dokumenteres etter DOK. Byggevarer som produseres av ansvarlige utførende på byggeplassen (eksempelvis trapper i betong som er støpt på byggeplassen eller trapper i stål eller tre) er unntatt dokumentasjonskravet som følger av DOK. Ansvarlige prosjekterende og utførende foretak må dokumentere i samsvar med TEK10 og SAK10. Hvis det derimot leveres ferdige trapper som byggesett til byggeplassen, skal disse dokumenteres i henhold til DOK, dvs. at det skal foreligge produktdokumentasjon.