Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

Innledning

Ansvarlige foretak skal velge byggevarer som er dokumentert etter forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). DOK regulerer dokumentasjonskravet som gjelder for byggevarer. Her beskrives i korte trekk noen grunnleggende regler som gjelder for dokumentasjon av byggevarer.