Tilsyn med produktdokumentasjon

Del IV Produktdokumentasjon av byggevarer

4.1. Produktdokumentasjon

Alle byggevarer skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon før de brukes i byggverk. Det er ikke store forskjeller mellom produktdokumentasjon av CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer.

Produktdokumentasjon av CE-merkede byggevarer

Produktdokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer

CE-merking

Merking

Ytelseserklæring

Produktdokumentasjon

Montasjeveiledning/bruksanvisning

Montasjeveiledning/bruksanvisning