Tilsyn med produktdokumentasjon

Del IV Produktdokumentasjon av byggevarer

4.2. Produktdokumentasjon av CE-merkede byggevarer

Ansvarlige foretak skal kunne legge frem ytelseserklæring ved tilsyn. Ytelseserklæring er et dokument som inneholder opplysninger om produsenten, byggevarens egenskaper og ytelser, tredjepartsvurderinger som er utført og hvilket teknisk kontrollorgan som har utført disse tredjepartsvurderingene. Det finnes en obligatorisk mal for ytelseserklæring som produsenten skal bruke og som er vedlagt temaveiledningen (Vedlegg III). Produsenten skal levere ytelseserklæringen til kunden enten i papirform, elektronisk eller ved å vise til nettsider hvor ytelseserklæringen er tilgjengelig.

CE-merking skal inneholde stort sett de samme opplysningene som ytelseserklæringen. CE-merking skal påføres selve byggevaren eller emballasjen. En mal på CE-merking er vedlagt veiledningen (Vedlegg IV). En viktig opplysning på CE-merkingen er referansenummeret til ytelseserklæringen, slik at det er mulig å lenke en gitt byggevare til den relevante ytelseserklæringen. Det er ikke krav om at CE-merking skal være på norsk, svensk eller dansk.

Tilsyn med CE-merking kan gjøre på byggeplass, og tilsyn med ytelseserklæring er egnet for dokumenttilsyn.