Tilsyn med produktdokumentasjon

Del IV Produktdokumentasjon av byggevarer

4.3. Produktdokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer

Det er ofte tre problemstillinger som er aktuelle ved dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer.

Hvilken teknisk spesifikasjon har byggevareprodusenten lagt til grunn for dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer?

Byggevareprodusentene kan bruke en nasjonal standard som gjelder for det EØS-landet produsenten holder til i eller en nasjonal teknisk godkjenning fra et anerkjent organ i EØS-området (et teknisk kontrollorgan, en TAB, Technical Assessment Body, eller annet akkreditert sertifiseringsorgan).

Hvordan skal ansvarlig foretak dokumentere at de har valgt byggevarer som har gått gjennom de nødvendige tredjepartvurderingene?

Ansvarlige foretak skal påse at byggevareprodusenten har utført de samme tredjepartsvurderingene som det som gjelder for CE-merkede byggevarer. Dette går vanligvis frem av produktdokumentasjonen hvilke sertifikater eller rapporter som er lagt til grunn. Det er viktig at sertifikatene viser de samme oppgaver som beskrevet i tabellen under punkt 3.7. For eksempel skal produktsertifiseringen også omfatte en løpende overvåking av produsentens produksjonskontroll. Dersom dette mangler, er ikke kravet i DOK § 12 oppfylt. Ansvarlige foretak skal kunne legge frem disse dokumentene på anmodning fra kommunen og forklare i hvilken grad de oppfyller DOK § 12.

Finnes det en obligatorisk mal for merking og produktdokumentasjon til ikke CE-merkede byggevarer?

Det finnes ingen spesifikk mal for merking/produktdokumentasjon til ikke CE-merkede byggevarer. Det er kun krav om at merkingen/produktdokumentasjonen skal inneholde visse opplysninger (jf. DOK § 13):

  • Identifikasjon av produsent

  • Produsentens og importørens kontaktinformasjon

  • Byggevarens egenskaper og ytelser

  • Hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn

  • Der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført tredjepartsvurderinger

  • Hvilke tredjepartsvurderinger som er utført.