Tilsyn med produktdokumentasjon

Del IV Produktdokumentasjon av byggevarer

4.4. Montasjeveiledninger/bruksanvisninger

Montasjeveiledninger/bruksanvisninger skal følge både CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Mangel på montasjeveiledning kan gi uheldige konsekvenser i form av byggfeil. Det er derfor viktig at ansvarlige foretak kan legge frem montasjeveiledninger og/eller bruksanvisninger ved tilsyn.