Tilsyn med produktdokumentasjon

Del V Gjennomføring av kommunens tilsyn

5.1. Ulike tilsynsnivåer

Tilsyn kan føres på ulike nivåer avhengig av kommunens tilsynsstrategi og ressurs- og kompetansesituasjon. Nivå 1 beskriver den enkleste formen for tilsyn. De øvrige nivåene bygger videre på hverandre og innebærer et mer omfattende tilsyn. Tilsyn på nivå 3 kan være omfattende og er mer ressurskrevende, og da er det viktig å understrekke at mange ulovligheter allerede kan avdekkes ved tilsyn på nivå 1 og 2.

Tilsynsnivå

Innholdet i tilsynet

Eksempel

Nivå 1 - påse oppfyllelse av DOK

Har byggevarer som benyttes i prosjektet tilstrekkelig produktdokumentasjon?

Kommunen kan føre tilsyn med at byggmoduler har tilstrekkelig produktsertifisering.

Dersom dette ikke foreligger, vil dette være en ulovlighet.

Nivå 2 - påse oppfyllelse av DOK og TEK10

Inneholder produktdokumentasjonen en beskrivelse av byggevarens relevante ytelser?

Avdekkes det ved tilsyn at produktdokumentasjon for en radonmembran ikke inneholder opplysninger om radonmotstand og radongjennomgang, er dette en ulovlighet. Ansvarlige foretak kan da ikke dokumentere at TEK10 er oppfylt.

Nivå 3 - påse oppfyllelse av TEK10

Medvirker byggevarens angitte ytelser til at TEK10 er oppfylt i det konkrete prosjektet?

Avdekkes det ved tilsyn at fasthetsklassen til styrkesortert konstruksjonsvirke ikke er i samsvar med prosjekteringen kan ikke ansvarlig foretak dokumentere at konstruksjonsvirkets egenskaper er egnet for prosjektet. Dette vil være en ulovlighet.

De tre tilsynsnivåene er beskrevet i flytdiagrammet nedenfor:

Tilsynsnivå flytdiagram