Tilsyn med produktdokumentasjon

Del VI Reaksjoner

6.2. Eksempler

I utgangspunktet vil alle reaksjonene overfor foretaket kunne være relevante ved de fleste overtredelser. Nedenfor følger noen eksempler på hensiktsmessig bruk av reaksjoner i ulike situasjoner.

Det kan ikke fremlegges produktdokumentasjon.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Gi pålegg om retting hvis det er mulig, med tvangsmulkt, og forelegg dersom pålegget ikke oppfylles.

 2. Gi pålegg om å fjerne produktet.

 3. Holde tilbake midlertidig brukstillatelse frem til forholdet er rettet.

 4. Der produktdokumentasjon ikke finnes og byggevaren har stor betydning for byggverkets mekaniske stabilitet, brannsikkerhet og krav til helse og miljø, kan kommunen, dersom de er usikker på om det er uforholdsmessig å kreve fjerning av produktet, vurdere å kreve uavhengig kontroll.

 5. Ilegge overtredelsesgebyr.

 6. Rapportere til direktoratet.

 7. Vurdere fratakelse av ansvarsrett.

Det finnes kun markedsføringsdokumentasjon.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Ilegge overtredelsesgebyr.

 2. Vurdere å kreve uavhengig kontroll (samme betingelser enn beskrevet ovenfor).

 3. Rapportere til direktoratet.

 4. Vurdere fratakelse av ansvarsrett.

Produktdokumentasjon foreligger, men relevante ytelser er ikke angitt.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Gi pålegg om retting hvis det er mulig, med tvangsmulkt, og forelegg dersom pålegget ikke oppfylles.

 2. Gi pålegg om å fjerne produktet.

 3. Holde tilbake midlertidig brukstillatelse frem til forholdet er rettet.

 4. Der produktdokumentasjon ikke finnes og kommunen ikke finner det hensiktsmessig å kreve fjerning av produktet, kan kommunen kreve uavhengig kontroll dersom byggevaren har stor betydning for byggverkets mekaniske stabilitet, brannsikkerhet og krav til helse og miljø.

 5. Ilegge overtredelsesgebyr.

Byggevarers relevante ytelser er ikke i samsvar med prosjekteringen/TEK10.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Gi pålegg om retting hvis det er mulig, med tvangsmulkt, og forelegg dersom pålegget ikke oppfylles.

 2. Gi pålegg om å fjerne produktet.

 3. Holde tilbake midlertidig brukstillatelse frem til forholdet er rettet.

 4. Der produktdokumentasjon ikke finnes og kommunen ikke finner det hensiktsmessig å kreve fjerning av produktet, kan kommunen kreve uavhengig kontroll dersom byggevaren har stor betydning for byggverkets mekaniske stabilitet, brannsikkerhet og krav til helse og miljø.

 5. Ilegge overtredelsesgebyr.

Produktdokumentasjon er ikke på norsk, svensk eller dansk.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Ved behov kreve at ansvarlige foretak legger frem dokumentasjon på et skandinavisk språk.

 2. Ilegge overtredelsesgebyr hvis ikke det er gjort.

CE-merkingen er ikke komplett, men det foreligger ytelseserklæring for byggevaren.

 1. Kommunen kan la være treffe reaksjoner.

Det er brukt andre byggevarer enn det som er beskrevet i produktdokumentasjonen.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Gi pålegg om retting hvis det er mulig, med tvangsmulkt, og forelegg dersom pålegget ikke er oppfylt.

 2. Kreve uavhengig kontroll (samme betingelser enn beskrevet ovenfor).

 3. Nekte midlertidig brukstillatelse frem til resultatene til uavhengig kontroll foreligger.

 4. Ilegge overtredelsesgebyr.

 5. Rapportere til direktoratet.

Det er ikke utført sertifisering for CE-merkede byggevarer.

Kommunen kan bl.a.:

 1. Gi pålegg om retting hvis det er mulig, med tvangsmulkt, og forelegg dersom pålegget ikke er oppfylt.

 2. Kreve uavhengig kontroll (samme betingelser enn beskrevet ovenfor).

 3. Nekte midlertid brukstillatelse frem til resultatene av uavhengig kontroll foreligger.

 4. Ilegge overtredelsesgebyr.

 5. Rapportere til direktoratet.