Tilsyn med produktdokumentasjon

Del VII Rapportering

7.1. Rapportering etter utløpet av tilsynsperioden

Etter utløpet av 2017 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn med produktdokumentasjon. Rapporteringen vil skje elektronisk. Kommunene vil få nærmere informasjon om nettadresse når det nærmer seg tid for rapportering.

Vi anbefaler at det opprettes rapporteringsrutiner ved begynnelsen av perioden slik at rapportering ved slutten av perioden blir enkel å gjennomføre. Det er ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og status for retting.

Antall byggesaker det er ført tilsyn med

 

 

Antall avvik

Antall avvik fordelt på avvikstype

 

Ingen produkt-dokumentasjon

(nivå 1)

 

 

 

Mangelfull dokumentasjon

(nivå 1)

 

 

 

Ufullstendig beskrivelse av byggevarers egenskaper/ ytelser

(nivå 2)

 

 

Produktet er ikke egnet for innbygging i byggverket - Erklærte ytelser i produkt-dokumentasjonen tilfredsstiller ikke TEK10

(nivå 3)

 

Reaksjoner

 

Antall truffet reaksjoner

Eventuelle kommentarer

1

Advarsel ansvarsrett

   

2

Fratakelse av ansvarsrett

   

3

Pålegg om retting med eller uten tvangsmulkt

   

4

Uavhengig kontroll

   

5

Overtredelsesgebyr

   

6

Rapportering til sentral godkjenning - Direktoratet

   

7

Rapportering til markedstilsynet for byggevarer - Direktoratet