Tilsyn med produktdokumentasjon

Vedlegg II Sjekkliste for vurdering av dokumentasjon

 

Ja

Nei

Kommentar

Tilsyn nivå 1

Er det sendt inn produktdokumentasjon for byggevaren beskrevet i sjekklisten for innsamling av produktdokumentasjon?

     

Må byggevaren være CE-merket (sjekk listen over de vanligste byggevarene)

     
  • Foreligger det CE-merking?

     
  • Foreligger det ytelseserklæring?

     
  • Er ytelseserklæringen på norsk, svensk eller dansk?

     
  • Foreligger det montasjeveiledning?

     
  • Er montasjeveiledningen på norsk, svensk eller dansk?

     

Dersom byggevaren ikke er CE-merket (og ikke må CE-merkes)

     
  • Foreligger det produktdokumentasjon?

     
  • Er produktdokumentasjonen på norsk, svensk eller dansk?

     
  • Foreligger det montasjeveiledning?

     
  • Er montasjeveiledningen på norsk, svensk eller dansk?

     

Tilsyn nivå 2

Er byggevarens egenskaper beskrevet i produktdokumentasjonen?

     

Er byggevarens ytelser beskrevet i produktdokumentasjonen?

     

Tilsyn nivå 3

Kan ansvarlig foretak dokumentere at byggevarens ytelser er i samsvar med produksjonsgrunnlaget og/eller TEK10?