Tilsyn med produktdokumentasjon

Vedlegg IV Mal for CE-merking

Mal

Eksempel

CE-merking

(Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet)

CE-merking

1071

(Navn og registrert adresse til produsenten)

Byggevarer AS

Mariboesgate 13

0183 Oslo

(De to sifrene fra det årstallet

CE-merking ble påført produktet)

13

(Referansenummeret til ytelseserklæringen)

1425-CPR-2642

(Harmonisert teknisk spesifikasjon)

EN 14351-1

(Identifikasjonskode for produktet)

Vindu XXYZ

(Beskrivelse av produktets tilsiktede bruk)

Vinduer for utvendig bruk

(Beskrivelse av produktets vesentlige egenskaper)

U-verdi:

1,1 W/m2

 

Lufttetthet:

Klasse 2 (300)

Vanntetthet

: Klasse 4A (150)

Lydisolering

: Rw (C;Ctr) = 47 (-2;-5)dB

Mekanisk styrke:

Klasse 4

Motstand mot vindlast

: Klasse C5/B5

Solfaktor:

49 %

Lystransmisjon

: 70 %

Barnesikring:

NPD

Damptetthet:

NPD