Tilsyn med produktdokumentasjon

Sjekklister og maler

Sjekkliste for innsamling av produktdokumentasjon

Kommune

 

Kontaktperson

 

E-post

 

Byggeplass

 

Ansvarlig foretak

 

Kontaktperson

 

Telefon

 

E-post

 

 

 

Byggevare

Navn

Kopi av CE-merking

Ytelses-erklæring

Produktdokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer

Montasje-veiledning

     

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

6