Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.1. Uteareal

Fig. 6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper?

Fig. 6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper? Foto. Tone Rønnevig

Foto. Tone Rønnevig

Uteareal

Kryss av for hvilke uteareal tilsynet gjelder:

 

Uteareal for allmennheten

 

Felles uteareal for større boligområde

 

Uteareal for boligbygning med krav om heis

 

Uteareal for byggverk for publikum

 

Uteareal for arbeidsbygning

 

Dokumenttilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

0

Er uteoppholdsarealet etter sin funksjon egnet for lek, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Er det framkommelighet til lekeapparat?

Har uteoppholds -arealet gode lys- og solforhold?

Er det skjermet for støy og vibrasjoner?

TEK10 § 8-4

 

 

1

Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal

TEK10 §§

8-7 og

8-5

 

 

2

Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i?

Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.

Markering av gangsone over store plasser.

TEK10 § 8-5

 

 

 

 

1

 

 

Er parkering nær hovedatkomst?

Dokumentasjon på parkeringsforhold

TEK10 § 8-9

 

 

 

 

1

 

 

 2

Er avfallsløsning planlagt i uteareal?

Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand fra bygning og trafikksikker atkomst for tømming

TEK10 §12-12

 

 

 

 

 

0

Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk?

Plassering av benker, utstyr og lignende.

TEK10 § 8-4

 

 

3

Er uteoppholdsareal vurdert mht. støy?

Dokumentasjon på støyforhold

TEK10 §

13-6

 

 

Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig.

Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig. Foto: Solveig Dale

Foto: Solveig Dale

Byggeplasstilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

Merknader

1

Er parkering nær hovedatkomst?

Dokumentasjon på parkeringsforhold

TEK10 § 8-9

 

 

2

Er nivåforskjeller merket og sikret?

Er nivåforskjeller over 0,5 m sikret med rekkverk?

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er utetrapp sikker i bruk?

Er trapp utført med markeringer og rekkverk

TEK10 § 8-10

 

 

0

Er uteoppholdsareal tilgjengelig og gir det likestilt bruk?

Plassering av benker, utstyr og lignende.

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er gangatkomst uten hindre?

Er gangatkomst sikret fot fare for sammenstøt?

TEK10 §

8-4

 

 

 

 

1

Oppnås det trinnfri gangatkomst med krav til stigningsforhold til uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst fra parkering/kjørbar vei til områdets uteoppholdsareal

TEK10 § §

8-7 og

8-5

 

 

2

3

Er uteoppholdsareal lett å orientere seg til og i og er det skjermet mot støy slik at god taleforståelse er oppnådd?

Dokumentasjon på orienteringspunkter og veifinning.

Markering av gangsone over store plasser.

TEK10 § 8-5

TEK10 §13-6

 

 

Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk?
Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk? Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig

Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig