Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.2. Bolig med krav om tilgjengelighet

  • bygning med boenhet med krav om heis

  • boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet

Fig. 11 Bygning med boenhet med krav om tilgjengelighet og krav om universell utforming av uteareal.
Fig. 11 Bygning med boenhet med krav om tilgjengelighet og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn bolig med krav om tilgjengelighet

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

 

Merknader

1

Er bygning plassert slik at det oppnås trinnfri atkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteoppholdsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangatkomst til bygning og uteoppholdsareal.

TEK10

§ 8-3

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 8-7

 

 

2

Er heis i parkeringskjeller nær atkomstvei?

Har heis etasjeangivelse i tekst og tale?

 

Bygning skal være lett å orientere seg i og være sikker i bruk. Heis nær atkomst vil være enklere å finne og man vil unngå kryssende trafikk i parkeringskjeller.

Sjekk utforming av heisstol.

TEK10

§ 12-5

TEK10

§ 15-13

 

 

 

1

2

Er felles avfallssystem lett tilgjengelig?

Er avfall system i lett tilgjengelig med kort avstand, er det trinnfri atkomst, er innkasthøyde maks 1,1 m. Kontrastfarger?

TEK10

 § 12-12

 

 

1

Er det avsatt oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og lignende?

 

Er de(n) plassert utenfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang?

TEK10

§ 8-9

 

 

1

Kan rullestolbruker betjene nødvendige romfunksjoner på inngangsplanet på en tilfredsstillende måte?

Er det snusirkel -1,5 m i alle rom?

Er det mulig å betjene skap på soverom og komme fram til vindu i alle rom med varig opphold?

TEK10

§ 12-7

 

 

4

Er det tilstrekkelig dagslys i rom for varig opphold?

Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glassflater utgjør min 10 % – som hovedregel OK. Dersom mindre enn 10 % – da skal det foreligge beregning som viser at dagslysfaktor er min 2 %.

TEK10 § 13-12

 

 

 

4

Er det tilstrekkelig ventilasjon?

Er tilluftsmengde i de enkelte rom i tråd med kravene?

TEK10 § 13-2

 

 

3

Er lydisolasjon ivaretatt?

Er krav til luftlydisolasjon mellom brukerområder ivaretatt?

TEK10 § 13-7

 

 

5

Er brannvarsling og evakuering ivaretatt?

Er det prosjektert slokkeanlegg i bygning med krav om heis?

TEK10 § 11-12

 

 

Fig. 12: Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til lademulighet.
Fig. 12: Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til lademulighet. Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Byggeplasstilsyn bolig med krav om tilgjengelighet

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

 

Merknader

1

Er det det trinnfri atkomst og horisontalt repos foran inngangsparti?

(1,5x1,5m utenfor dørens slagradius)

 

Trinnfri atkomst fra parkering og kjørbar vei.

Inngangsparti som gjør det mulig å åpne dør fra rullestol, og markering foran dør.

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 12-4

 

 

1

Er det trinnfri atkomst og mulig for rullestolbruker å bruke rom og minst ett bad/toalett på inngangsplanet?

Trinnfri atkomst, maks terskel 20mm – mulighet for betjening av rommets funksjon med rullestol.

TEK10

§12-7

TEK10

§12-9

 

 

2

Er inngangsparti med inngangsdør belyst?

Er det visuelt og taktilt felt foran inngangsdør?

Belysning og markert felt foran dør.

Tek10 §

12-4

(2a og 2b)

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markert?

Følger håndlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos?

Markering av trinn – at håndløper følger hele trappeløpet, også rundt repos

TEK10

§12-16

 

 

4

Er det utsyn fra rom for varig opphold ?

Er det mulig for rullestolbruker å se ut av vindu i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stue?

TEK10 § 13-13

 

 

4

Har rom for varig opphold åpningsbart vindu – og kan dette åpnes med en hånd fra sittende stilling?

Kan vindu i rom for varig opphold åpnes av sittende person?

TEK10 § 13-4

TEK10 § 12-21

 

 

1

Har intern bod/oppbevarings-plass og sportsbod trinnfri atkomst?

TEK10

§12-10

 

 

 

 

5

Er brannvarsling ivaretatt?

Er det brannalarmanlegg eller røykvarslingsanlegg?

TEK10

§11-12

 

 

5

Er det montert automatisk slokkeanlegg?

Gjelder for byggverk med krav om heis.

TEK10

§11-10

 

 

Fig 13 Trapp med markering av trinn og håndløpere som følger trappeløpet, også rundt repos.
Fig 13 Trapp med markering av trinn og håndløpere som følger trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale

Foto: Solveig Dale