Tilsyn

1.4. Fremgangsmåter ved tilsyn

1.4.5 Hjelpemiddel for stedlig tilsyn

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler og programvare som kan bidra til å effektivisere tilsyn, både under befaring, ved saksbehandling og rapportskriving. Flere kommuner har tatt i bruk nettbrett ved utøvelse av tilsyn. Dette har bidratt til redusert ressursbruk både ved for- og etterarbeid ved tilsyn. Se Vedlegg 3.3. for beskrivelse av hvordan man kan sette opp et nettbrett med nyttige hjelpemidler.