Tilsyn

2.1 Organisasjonsmodeller

2.1.1. Tilsyn integrert i byggesaksbehandling

Det vanligste, i alle fall i mindre kommuner, er at kommunens byggesaksbehandlere både behandler byggesaker og fører tilsyn. Dette er den enkleste form for integrering av tilsyn i den kommunale byggesaksbehandlingen. Saksbehandler kjenner byggesaken og foretaket og vil være en nyttig ressurs i utøvelsen av tilsyn. Integreres tilsyn i byggesaksbehandlingen, vil kommunen effektivt kunne følge opp saker hvor det foreligger mistanke eller opplysninger om brudd på regelverket. Det er likevel viktig å være bevisst på når kommunen utfører saksbehandling og når den opptrer som tilsynsmyndighet.