Utbygging i fareområder

10. Finansiering av undersøkelser om fare og erstatning ved skade

Innledning

Undersøkelser i forbindelse med regulering og utbygging i fareområder medfører ofte økonomiske kostnader.

I dette kapitlet omtales hvem som skal bære kostnaden ved utredning av sikkerhet mot fare som følge av naturforhold i arealplan og i byggesak. Videre redegjøres det også for erstatningsordningene for naturskader.