Få riktige rettigheter i Altinn før du søker om sentral godkjenning

For å søke om sentral godkjenning må du ha riktige rettigheter eller rolle i Altinn.

Sist endret 01.01.2016

Roller og rettigheter i Altinn bestemmer hva du har tilgang til å gjøre i Altinn på vegne av et foretak, for eksempel hvilke skjemaer du har rett til å signere og sende inn. Du må ha riktig rolle eller rettighet i Altinn for å sende inn søknad om sentral godkjenning.

Nødvendige roller for å søke sentral godkjenning

For å sende inn søknad om sentral godkjenning på vegne av et foretak må du ha rollen Utfyller/Innsender for foretaket i Altinn. Alternativt kan du ha en eksplisitt rettighet for tjenesten Sentral godkjenning.

Rollen Utfyller/Innsender for et foretak er normalt plassert hos daglig leder, styreleder, styremedlem, regnskapsfører, revisor, innehaver og forretningsfører. Den som har en av disse rollene kan dermed sende inn søknad om sentral godkjenning uten at det er nødvendig å endre noe i Altinn.

Roller kan delegeres

Du kan gi roller og rettigheter videre til en annen Altinn-bruker. 

Hvordan gi rettigheter til å søke om sentral godkjenning? 

Det er tre måter å tildele rolle/rettighet til å søke om sentral godkjenning:

  1. Delegere enkeltrettighet for sentral godkjenning. Dette er metoden vi anbefaler. Med denne delegerer du kun rettighet til å søke om sentral godkjenning uten å påvirke andre tilganger i Altinn. Hvordan du gjør dette er detaljert beskrevet i neste punkt.
  2. Delegere hele rollen Utfyller/Innsender. Det er viktig å være klar over at du med denne metoden delegerer alle rettighetene knyttet til rollen Utfyller/Innsender. Dette inkluderer rettigheter til andre aktører som tjenester fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og mange flere. 
  3. Du kan definere en egen rolle og gi den rettighet til å søke om sentral godkjenning. Dette er avansert bruk av Altinn og anbefales ikke med mindre du ønsker å administrere lokale roller i Altinn.

 

Slik delegerer du enkeltrettighet for sentral godkjenning

Følg disse trinnene for å delegere enkeltrettighet for sentral godkjenning.

1. En representant for virksomheten som allerede har rettigheter til å delegere roller for foretaket (daglig leder, styreleder, styremedlem, regnskapsfører, revisor, innehaver og forretningsfører) logger seg inn på Altinn

2. Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne etter innlogging. Her søker du opp og velger foretaket du skal delegere roller for. Vær oppmerksom på at du velger riktig foretak, og ikke deg selv som privatperson

eksempel på innloggingsbilde fra Altinn

3. Klikk på profil i toppmenyen. Vær oppmerksom på at det står "Profil for virksomhetsnavnet og org.nr" øverst på siden

4. Velg Andre med rettigheter til skjema og tjenester og klikk på Legg til ny person eller virksomhet  

Illustrasjonsbilde fra Altinn

5. Skriv inn fødselsnummer/brukernavn og etternavnet på personen du ønsker å delegere rollen til. 

Illustrasjonsbilde fra Altinn

6. Søk opp enkeltrettigheten som heter Sentral godkjenning og velg rettigheten som vist under. 

Illustrasjon fra Altinn

7. Etter at du har kontrollert opplysningene som kommer opp i skjermbildet kan du velge Ferdig. Den personen du da har delegert rollen til, vil motta en e-post som bekrefter rollen som han eller hun har fått. Vedkommende skal da ha fått tilgang til å sende inn en søknad om sentral godkjenning for foretaket, ved å logge seg på søknadsløsningen

Søk om sentral godkjenning