Godkjenning av utenlandsk utdanning

Slik får du hjelp til å vurdere utdanning fra utlandet.

Sist endret 12.05.2017

Alle foretak som søker om sentral godkjenning må dokumentere at det tilfredsstiller kravene til relevant utdanning på tilstrekkelig nivå i henhold til byggesaksforskriften. Søker du med bakgrunn i utdanning tatt i utlandet, må søknaden inneholde dokumentasjon på at utdanningen tilsvarer det norske utdanningsnivået og retningen som kreves.

Dokumentasjonen av utdanningen må være så utfyllende at det kan vurderes hva den svarer til av norsk utdanning. Du må sende inn en kopi av originaldokumentet og en oversettelse til norsk, dansk eller svensk. Dokumentasjonen må vise fagsammensetning, nivå og lengde på utdanningen.

Kravene til utdanningsnivå

Foretak som søker om sentral godkjenning skal dokumentere at den faglige ledelsen oppfyller kravene til nødvendig utdanningsnivå avhengig av funksjon og tiltaksklasse.

Byggesaksforskriften angir følgende alternative utdanningsnivåer:

  1. Fag- eller svennebrev, eller tilsvarende
  2. Mesterbrev eller tilsvarende
  3. Høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
  4. Bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
  5. Mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.

Studiepoeng brukes i en rekke europeiske utdanningsinstitusjoner, og kan gjøre en sammenligning mellom norsk og utenlandsk utdanning enklere. Begrepet tilsvarende, som gjelder for alle utdanningsnivåene, er ment å ta hensyn til blant annet utenlandsk utdanning.

NOKUT kan vurdere din utenlandske utdanning

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vurderer godkjenning av både utenlandsk fag- og yrkesopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden til NOKUT.

Dersom du søker sentral godkjenning på bakgrunn av utenlandsk utdanning, anbefaler vi at du på forhånd undersøker om utdanningen omfattes av NOKUTs godkjenningsordning.

Søk om sentral godkjenning

Søk om godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT

Kravene til utdanning

En nærmere beskrivelse av kravene til utdanning finner du i byggesaksforskriften: