Godkjenning av utenlandsk utdanning

Slik får du hjelp til å vurdere utdanning fra utlandet.

Sist endret 02.05.2018

Alle foretak som søker om sentral godkjenning må dokumentere at det tilfredsstiller kravene til relevant utdanning med tilstrekkelig nivå. Dersom foretaket har ansatte med utenlandsk utdanning, må søknaden inneholde dokumentasjon på at denne utdanningen tilsvarer det norske utdanningsnivået og retningen som kreves.

Kravene til utdanningsnivå

Foretak som søker om sentral godkjenning skal dokumentere at foretaket oppfyller ett av fire alternative utdanningsnivåer. Kravene i byggesaksforskriften om utdanningsnivå viser til studiepoeng og tilsvarende utdanning:

  • Fag- eller svennebrev, eller tilsvarende. I søknaden om sentral godkjenning er det ikke et absolutt krav om for eksempel fag- eller svennebrev, men foretaket må dokumentere at den faglige ledelsen har utdanning på dette nivået
  • Mesterbrev eller fagskole (120 fagskolepoeng), eller tilsvarende
  • Utdanning på høgskolenivå med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
  • Utdanning på universitetsnivå med 300 studiepoeng, eller tilsvarende

Studiepoeng brukes i en rekke europeiske utdanningsinstitusjoner, og kan gjøre en sammenligning mellom norsk og utenlandsk utdanning enklere. Begrepet tilsvarende, som gjelder for alle utdanningsnivåene, er ment å ta hensyn til blant annet utenlandsk utdanning.

Slik får du vurdert utdanning fra utlandet

Dersom du søker sentral godkjenning på bakgrunn av utenlandsk utdanning, anbefaler vi at du først tar kontakt med NOKUT for en vurdering av utdanningen.

NOKUT har to godkjenningsordninger for utdanning fra utlandet:

  1. NOKUTs generelle godkjenning. Denne brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning på bachelor- og masternivå
  2. NOKUTs godkjenning av fag- og yrkesopplæring. Dette er en godkjenningsordning for deg som har fullført fag- og yrkesopplæring. Hvis du får fag- eller svennebrevet ditt godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev.

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring er for personer med fullført videregående opplæring fra Polen og Tyskland. I første omgang åpner NOKUT opp for rørlegger, tømrer og betongfagarbeider fra disse to landene. Ordningen vil etterhvert utvides til å gjelde andre land og fagområder.

Søk om sentral godkjenning

Søk om godkjenning av utenlandsk utdanning

NOKUT er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Kravene til utdanning

En nærmere beskrivelse av kravene til utdanning finner du i byggesaksforskriften: