Ulovlig bruk av godkjenningsmerket

Urettmessig bruk av godkjenningsmerket og direktoratets logo er ulovlig.

Sist endret 01.01.2016

Direktoratet for byggkvalitet kan ilegge overtredelsesgebyr dersom et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten at foretaket er sentralt godkjent.

Det ilegges gebyr på kr 5 000 ved første gangs overtredelse, kr 10 000 ved andre gangs overtredelse og kr 15 000 ved påfølgende overtredelser, jf. byggesaksforskriften § 13-7 1. ledd bokstav b.

Urettmessig bruk av merket for sentral godkjenning og direktoratets logo innebærer også en overtredelse av straffeloven § 167 og omfattes av markedsføringsloven § 26 1. ledd.