Kan ikke kreve sentral godkjenning

Offentlige oppdragsgivere kan ikke stille krav om at foretak i bygge- og anleggsprosjekter har sentral godkjenning.

Sist endret 03.01.2019

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Sentral godkjenning er ment som et verktøy for økt kvalitet i byggesaker og er ett av flere virkemidler i regjeringens arbeid for å sikre seriøse og godt kvalifiserte aktører. Det skal imidlertid ikke være en forutsetning at et foretak har sentral godkjenning for å kunne få tilgang til bygg- og anleggsmarkedet.

Også Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har fastslått at det ikke er adgang for offentlige oppdragsgivere til å kreve sentral godkjenning som vilkår for å tildele oppdrag.

KMD oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. Kommunal og moderniseringsdepartementet og samferdselsministeren har i et brev til kommunene informert om at de ikke kan stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier.

Kommunene er ikke avskåret fra å stille kvalifikasjonskrav for å sikre at foretakene har den nødvendige kompetansen. I brevet til kommunene er det gitt forslag til hvordan kommunen kan ivareta behovet for kvalitet.

Kommunen kan stille tilsvarende kvalifikasjonskrav som gjelder for sentral godkjenning

Offentlige oppdragsgivere som ønsker å få oppfylt krav tilsvarende de som gjelder for sentral godkjenning, kan ta disse inn i konkurransegrunnlaget. De kan derimot ikke kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.

Se også byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften § 9-1 andre ledd presiserer at det ikke er tillatt å stille vilkår om sentral godkjenning ved offentlig anskaffelser, eller for å få tillatelser etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk