Kan ikke kreve sentral godkjenning

Offentlige oppdragsgivere kan ikke stille krav om at foretak i bygge- og anleggsprosjekter har sentral godkjenning.

Sist endret 11.10.2016

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. For oppdragsgiver vil sentral godkjenning vise om foretaket kan påta seg ansvarsrett for arbeidsoppgaver i konkrete bygge- og anleggstiltak.

Skal vurderes på lik linje

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har fastslått at det ikke er adgang for offentlige oppdragsgivere å kreve sentral godkjenning som vilkår for å tildele oppdrag

Offentlige oppdragsgivere som ønsker å få oppfylt krav tilsvarende de som gjelder for sentral godkjenning, kan ta disse inn i konkurransegrunnlaget, men de kan ikke kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.