Klagenemnda for sentral godkjenning

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

Publisert 29.05.2012
Colourbox

Vedtak om sentral godkjenning kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse. Dette kan være vedtak om innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnevnt og behandler saker med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-9.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker. 

Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages, men kan forfølges rettslig ved domstolene og legges frem for Sivilombudsmannen.

Nemndas medlemmer

Klagenemnda består av syv medlemmer og varamedlemmer som oppnevnes av Kommunal- og regionaldepartementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er tre år. Klagenemnda består for tiden av følgende medlemmer/varamedlemmer:

MEDLEMMER I KLAGENEMNDA
Leder: Torild Engh Nestleder: Anette Søby Bakker
Medlem: Hossam Gadalla Vara: Roger Snustad
Medlem: Tone Cecilie Frønsdal Vara: Jan Vidar Monsen
Medlem: Trygve Eriksen Vara: Liv Johanne Ro
Medlem: Jan Ørnevik Vara: Per Skau
Medlem: Tore Hvidsand Vara: Christian Venge Tollefsen
Medlem: Heidi Marhaug Sauar Vara: Åse Eiterstraum

 

Kontakt klagenemnda

Henvendelser til klagenemnda rettes til Direktoratet for byggkvalitet.