Godkjenningsområder

Sist endret 01.01.2016

Foretak kan søke sentral godkjenning innenfor godkjenningsområdene som følger av SAK10 § 13-5.

Godkjenningsområdene er oppdelt i:

  • Funksjoner - etter hvilken rolle foretaket har i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende, kontrollerende)
  • Fagområde foretaket jobber innenfor
  • Tiltaksklasse foretaket er kvalifisert for 

Tiltaksklasse er basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og konsekvenser eventuelle mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Godkjenningsområdene i § 13-5 er kun bindende for den sentrale godkjenningsordningen.