Søknadsskjemaer for byggesak

Her finner du skjemaer for byggesøknaden. Velger du en digital søknadsløsning får du veiledning underveis i utfyllingen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.

Sist endret 26.10.2020

Alle skjemaer for byggesak

Under finner du alle skjemaer for byggesak.  

Nabovarsel

Nabovarsel for mindre byggeprosjekter

Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:

Opplysninger gitt i nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Kvittering for nabovarsel for mindre byggeprosjekter

Privatpersoner kan bruke enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Skjemaer for eiendommen

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Søknad om mindre byggeprosjekter

Privatpersoner kan bruke enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter som garasje, bod, tilbygg og bruksendring

Søknad om ferdigattest

Søknad om endring av gitt tillatelse 

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Søknad om tillatelse til tiltak (søknad om rammetillatelse og ett-trinnssøknad)

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

Boligspesifikasjon i matrikkel

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjennomføringsplan

Samsvarserklæring TEK17

Samsvarserklæring TEK10

Erklæring om ansvarsrett

Opphør av ansvarsrett

Søknad ansvarsrett som selvbygger

Melding om endring av ansvarsrett

Erklæring for selvbygger

Plan for uavhengig kontroll

Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen

Kontrollerklæring med sluttrapport

Skal du avslutte en eldre byggesøknad?

Her finner du blanketter for byggesaker før 1. juli 2010.

Vil du heller søke digitalt?

Slik gjør du

Finn skjemaet du skal bruke, last den ned til din maskin og husk å lagre. Hvis du ikke lagrer, kan utregninger bli feil.