Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet.

Statens pris for byggkvalitet deles ikke ut i 2023

På grunn av et stramt budsjett vil ikke Kommunal- og distriksdepartementet dele ut prisen i år.