Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Publisert 20. september 2018

Byggkvalitetsdagen 2018

Hva gjør et prosjekt til et forbilde? Hva kan vi lære av forbildeprosjektene? Hør bransjen selv vurdere de viktigste faktorene for å skape god kvalitet i byggverk og omgivelser. Statens pris for byggkvalitet deles ut for første gang. Hvilket byggverk vinner årets pris?

logoelement Statens pris for byggkvalitet