Statens pris for byggkvalitet - Direktoratet for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Publisert 22. april 2018

80 forslag til Statens pris for byggkvalitet

Det er kommet inn forslag til prisen fra 15 fylker - fra Nordland i nord til Vest-Agder i sør. Nå skal juryen finne de tre beste kandidatene.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Fristen for å komme med forslag til kandidater gikk ut 21. april. Prisen deles ut i Oslo 31. oktober.