82 byggverk konkurrerer om å vinne

Byggverket eller området med høyest kvalitet og beste gjenbruk av arealer, vinner Statens pris for byggkvalitet i år. 82 forslag er med i konkurransen.

Sist endret 28.03.2019
Youngskvartalet i Oslo
Youngskvartalet i Oslo var ett av to prosjekter som fikk hedrende omtale i 2018. Foto: Fredrik Myhre/Statens pris for byggkvalitet

Juryen, under ledelse av Erling Lae, er i år på jakt etter gode byggverk eller områder som kan være forbilder innen transformasjon og gjenbruk.

-Når områder og byggverk mister sin opprinnelige funksjon, åpner det opp for at arealene kan gjenbrukes på nye måter. Vi vet at mange byer og tettsteder i Norge har bygg- eller industriområder hvor produksjon og aktiviteter er lagt ned. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes på en bedre måte og gi plass til nye funksjoner. Her finnes det forbilder som vi ønsker å løfte fram, forteller Erling Lae.

Stor bredde i forslagene

Juryen har fått inn 82 forslag til prisen fra 14 fylker – fra Troms i nord til Vest-Agder i sør. Nå starter arbeidet med å gå gjennom de påmeldte kandidatene, og i juni presenteres de tre byggverkene som skal kjempe om prisen.

Blant de 82 innkomne forslagene er det stor bredde i type prosjekter. Her er alt fra kulturhus, rådhus, hoteller og hytter, til større bolig- og utviklingsområder.

-Vi er på jakt etter de gode transformasjonsprosjektene, som vi kan lære av, uavhengig av størrelse, avslutter Lae.

Innovasjon og transformasjon

Byggverkene som er kandidater til Statens pris for byggkvalitet, må ha fremragende byggkvaliteter oppnådd gjennom gode og innovative byggeprosesser. Kandidatene må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I tillegg legges det for årets pris vekt på god transformasjon.

Etter en grundig prosess, med befaring av semifinalistene, vil juryen konkludere med hvilke byggverk som skal nomineres til året pris. Vinneren av Statens pris for byggkvalitet blir kåret 25. september, og prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.