Disse konkurrerer om å bli årets beste byggverk

Sju prosjekter konkurrerer i år om å vinne Statens pris for byggkvalitet. Nå har juryen vært på befaring.

Sist endret 06.06.2019

Bygdebox, Stokkøya, Åfjord kommune, Trøndelag
Arkitekt: Pir II. Foto: Pasi Aalto

CREDO restaurant, Nye Lilleby, Trondheim
Arkitekt: Skibnes Arkitekter / Asplan Viak. Foto: M. Hertzog

Mills Mat- og merkevarehus, Grünerløkka, Oslo
Arkitekt: Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter. Foto: Ivan Brodey

E.C. Dahls-kvartalet, NTNU, Trondheim
Arkitekt: Bergersen Arkitekter. Foto: Carl-Erik Eriksson

Nye Ålgård sentrum, Gjesdal kommune, Rogaland
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap. Arkitekt: CF Møller, Haugen Zohar. Foto: Sven Olav Jensen

Nye Folkets hus, Sauda, Rogaland
Arkitekt: OPUS | ARKITEKTER og RATIO arkitekter. Foto: OPUS | ARKITEKTER

Sentralen, Oslo
Arkitekt: KIMA Arkitektur og Atelier Oslo. Foto: KIMA Arkitektur

Juryen har vurdert de 82 forslagene som kom inn til årets konkurranse, og besøkt de sju beste områdene og byggverkene. Tre av kandidatene vil gå videre til finalen. I år vektlegger juryen transformasjonsprosjekter, hvor eksisterende arealer og byggverk er omformet til å møte nye behov.

Miljøvennlig og med høy byggkvalitet

Det er mer miljøvennlig å gjenbruke allerede bebygde områder, framfor ta i bruk nye urørte arealer. Årets pris treffer derfor tidsånden godt, når den ser etter byggverk og områder som er transformert.

– Kandidatene som er valgt ut i år har alle bidratt til transformasjon av både områder og byggverk. Byggverkene utgjør viktige funksjoner i nærmiljøene. De bidrar til økt trivsel og skaper betydelig merverdi til lokalmiljøet. Vi ser fram til å se byggverkene og å møte personene bak, sa juryleder Erling Lae før befaringen.

Kandidatene

De sju kandidatene juryen har besøkt er:

 • Folkets Hus i Sauda. Et kulturhus med saler, kafé, turistkontor, øvingsrom for band, ungdomslokale og kontor for kulturavdelingen i kommunen.
 • Nye Ålgård sentrum som har ny sentrumsplan hvor det er etablert kanal, torg og park.
 • Credo restaurant i Trondheim er transformasjon av en tidligere fabrikkhall.
 • NTNU campus i E. C. Dahls-kvartalet i Trondheim.
 • Bygdebox på Stokkøya i Trøndelag. Et flerbruksbygg og en innovativ møteplass for kultur, næring, forskning og utdanning.
 • Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, som er den gamle majonesfabrikken til Mills.
 • Sentralen i Oslo. Scene og verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon

Skal løfte fram forbilder

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggverket må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under Byggkvalitetsdagen i Oslo 25. september.

Fagjuryen

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

 • Erling Lae, leder, er tidligere fylkesmann, Oslo
 • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder, Tromsø
 • Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
 • Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt, Bergen
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
 • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt Oslo
 • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, Oslo
 • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand (vara)
 • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder, Bergen (vara)