Foreslå din kandidat til Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. For 2018 legger juryen også vekt på god fortetting.
Sist endret 12.03.2018
Logo Statens pris for byggkvalitet

FRIST FOR Å SENDE INN FORSLAG: 21. APRIL 2018

Opplysninger om prosjektet som foreslås

Hvilket år ble bygget ferdigstilt?

Har bygget ferdigattest?

Hvorfor bør bygningen eller bygningsmiljøet få Statens pris for byggkvalitet?

Kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. For 2018 legger juryen også vekt på god fortetting. I statuttene ser du hva juryen vil vektlegge i vurderingen av kandidatene.

Dokumentasjon av forslaget

For å beskrive kvalitetskriteriene, ønsker vi at du laster opp for eksempel

  • situasjonsplan eventuelt utenomhusplan
  • tegninger av plan, snitt og fasader
  • 3D-illustrasjoner
  • bilder av fasader, uteoppholdsarealer og interiør (oppgi fotograf/illustratør)
  • annet du mener beskriver prosjektets kvaliteter

Kontaktinformasjon om forslagsstiller 

Foreslår du som privatperson eller har du en tilknytning til bransjen?

logo Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen.

Tilbake til Statens pris for byggkvalitet

Spørsmål om nominasjonsskjemaet?

Send e-post til nettredaktor@dibk.no

Har du problemer med å sende inn forslaget?

Du skal få en kvittering på innsendelsen når du trykker på Send-knappen. Får du ikke det, eller opplever at siden ikke oppdateres, har ikke forslaget blitt sendt inn.

Sjekk først at vedleggene du har lastet opp ikke inneholder spesialtegn eller bokstavene æ, ø, å, og at de ikke overskrider grensen på 10MB. Prøv gjerne å legge inn forslaget i en annen nettleser.

Du kan også sende forslaget ditt på e-post: post@dibk.no. Legg eventuelle vedlegg direkte i e-posten (ikke bruk lenker til filoverføringsprogrammer). Merk e-posten "Statens pris for byggkvalitet".