Sekretariatet

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen.

Sist endret 09.03.2018

Spørsmål om nominasjonsskjemaet kan rettes til [email protected]