Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Etter at majonesproduksjonen ble flyttet til Fredrikstad i 2013, er den gamle fabrikkbygningen transformert til nytt hovedkontor og matfaglig senter for Mills. Byggets fasade er åpnet opp mot parken, dette bidrar med lys og skaper trygghet i området.

Sist endret 25.09.2019

Fabrikkbygningen til Mills i Sofienberggata på Grünerløkka i Oslo har blitt omgjort til hovedkontor og matfaglig senter for Mills AS. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Står man på riktig sted, kan man se Mills-logoen i speilfeltene som utgjør en sentral del av bygningens nye fasade. Foto: Ivan Brodey

Ledsten Arkitektur er interiørarkitekt og står for hovedkonseptet av transformasjonsprosjektet, mens Element Arkitekter er arkitekt bak fasadeutformingen. Dette er fra Mills’ kombinerte kantine og matfaglige senter, med glassfasade mot gateplan. Foto: Ivan Brodey

En ny, plasstøpt betongtrapp knytter 1. etasje sammen med de overliggende kontoretasjene. Foto: Jonas Adolfsen

Hovedmaterialene i bygningen er betong, tre, råstål, ull, messing og gjennomfarget MDF. Disse vil eldes med verdighet, og er valgt med tanke på varighet og langsiktig bruk. Foto: Ivan Brodey

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka sto ferdig i 2016. Foto: Ivan Brodey

Glassfinnene, vindusfeltene og de hvite glassbrystningene speiler parken og himmelen, og det varierende skydekket når himmelen ikke er helt blå. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Skreddersydde himlinger og møteromsvegger i tre og messing sørger for optimal fleksibilitet, akustikk og takhøyde. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

 • Fakta om prosjektet

  Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka
  Hovedkontor og matfaglig senter for Mills DA / Agra Foods AS
  Adresse: Sofienberggata 19, 0558 Oslo
  Areal: 4500 m2 (BRA)
  Ferdigstilt i 2016

  • Byggherre/bruker: Agra Foods AS / Mills DA
  • Arkitekt / Interiørarkitekt: Ledsten Arkitektur (innvendig bygg)
  • Arkitekt: Element Arkitekter (utvendig bygg)
  • Entreprenør: Oslo Entreprenør AS
 • Juryens begrunnelse

  Mills gamle majonesfabrikk i betong fra 1960-tallet er transformert til et moderne hovedkontor og matfaglig senter for bedriften. Å velge å gjenbruke bygg framfor å rive, er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene. Bygningens særegne og inviterende fasade gir innsyn til aktiviteten innenfor og gir med dette et positivt bidrag til omgivelsene.

  Transformasjonen av den gamle majonesfabrikken er starten på en større nyutvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Det forelå ikke krav til at det gamle industrilokalet skulle bevares. Bygningen kunne dermed ha blitt revet for å gi plass til et nybygg. Bygningen huser i dag Agras hovedkontor og matfaglige senter, med utviklingskjøkken for produktutvikling og demonstrasjoner.

  Bygningen har beholdt elementer av historiens uttrykk, med bruk av betong og bestandige materialer. Et generøst grep med delvis åpning av gulvet mellom første etasje og underetasjen gir romlig kvalitet, funksjonelle og effektive arealer og gjør at de to nederste etasjene oppleves som ett stort volum. Ulik materialitet, belysning, dagslys og enkel organisering gir god orientering. Betongen i bygningsinteriøret er eksponert. Samtidig er akustikken godt ivaretatt. Spesialdesignede himlinger og møteromsvegger i tre og messing danner en spennende kontrast mot betongen og gir et positivt visuelt og varig uttrykk. Innredningen er skreddersydd, og materialer, formspråk og fargebruk gir en helthetlig opplevelse som er en viktig del av arkitekturen.

  Den åpne glassfasaden mot gateplanet sikrer godt innslipp av dagslys og utsyn for de som bruker bygget. Samtidig får forbipasserende et innblikk i virksomheten innenfor. Glassfasaden med «glassfinner» er en innovativ, funksjonell og estetisk løsning. I arbeidet med fasaden ble ideer utviklet og testet i en tverrfaglig prosess som til slutt resulterte i et helt nytt fasadesystem. Glass-, speil- og lyskunst er integrert i fasaden og gir den et skiftende uttrykk avhengig av vær og tid på døgnet.

  I utlysningen av konkurransen om majonesfabrikken ble deltakerne bedt om å beskrive et forslag uten å levere tegningsgrunnlag. Basert på eierens behov skulle forslaget omfatte ideer for arbeidsprosessen, byggets muligheter for gjenbruk og videreforedling av eksisterende elementer. Det har hele veien vært et tett og godt samarbeid mellom de prosjekterende og byggherren.

  Bygningen benytter miljøvennlig energiforsyning med en energisentral som er basert på grunnvarme. Byggeieren har valgt å satse på ombruk av den eksisterende bygningen framfor å bygge nytt, et valg som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

  Når det gjelder byggkvaliteter, som ikke er omtalt her, kan disse ha noe varierende kvalitet og forbedringspotensialer.

  Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka er et forbilde på hvordan et utdatert industribygg kan transformeres gjennom helhetlig og funksjonell design, til å bli et moderne kontorbygg med særpreg. Agra-konsernet opprettholder med dette sin mangeårige og tradisjonsrike tilstedeværelse på Grünerløkka.

Transformeringen av den gamle fabrikken til Mills var oppstarten av en større nyutvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Sentrale elementer i prosjektet har vært å bidra til en miljøvennlig utnyttelse av det eksisterende betongbygget og samlokalisere kontorer og kjøkken for produktutvikling. I tillegg har det vært et ønske om å skape en oversiktlig organisering av funksjonene i bygget, øke synligheten og tilgjengeligheten fra gaten, oppnå tilstrekkelig dagslys og bidra til belysning mot parken om kvelden.

Fremragende byggkvalitet

Store fellesarealer med kantine og matfaglig senter er bakgrunnen for ideen om en ny og åpen glassfasade mot gateplanet, samt en delvis åpning av gulvet mellom 1. etasje og underetasjen. Dette grepet gjør at de to nederste etasjene oppleves som ett stort volum.

En ny, plasstøpt betongtrapp knytter 1. etasje sammen med kontoretasjene. Betongdekker og søyler er sandblåst og eksponert for å utnytte de termiske egenskapene i betongen, samtidig som at byggets fortid som industrilokale understrekes. Skreddersydde himlinger, messing og vegger i tre, i tillegg til andre absorbenter, gir gode akustiske forhold og god takhøyde. Interiørkonseptet domineres av naturmaterialer i tre, råstål, ull og messing, som alle er godt egnet for en langsiktig bruk. Alle pulter, skap og bord er spesialdesignet av interiørarkitekten. Det samme gjelder rekkverk, trapper, disker, sittebenker og skiltprogram.

Gode og innovative byggeprosesser

I 2013 vant interiørarkitekt Ellen Ledsten i Ledsten Arkitektur konkurransen om å transformere det gamle fabrikkbygget. Hun arbeidet tett sammen med rådgivende byggingeniør Frode Soløy for å utnytte mulighetene som lå i betongbygningen. Sammen har de vært opptatt av langsiktighet, varige løsninger og materialer. Ledsten utviklet og foredlet romprogrammet sammen med de ansatte. Hun fant løsninger som til slutt resulterte i en fullstendig utnyttelse og samlokalisering for det som har blitt Mills og Agras nye hovedkontor.

Det er Element Arkitekter som har designet den nye fasaden mot parken. Den består av glassfinner, hvor enkelte har toveisspeil. Fra utsiden kan feltene minne om en abstrakt samling av ulike former, men sett fra rette vinkel kan man se at speilfeltene danner Mills' egen logo. Den særegne fasaden er resultatet av et helt nytt fasadesystem som er utviklet av arkitektene selv. De laget en 1:1-modell på 6 x 5 meter hvor de testet og utviklet ulike løsninger og byggemåter sammen med fasadeentreprenør, teknikere og bygningsfysiker. I denne prosessen ble glass-, speil- og lyskunst integrert til aktive deler i fasaden. Dette gjør bygningen til en «lysfanger» om dagen og en «lyskaster» om natten, noe som skaper trygghet i et ellers mørkt parkområde..

God transformasjon

Transformasjonen av den gamle majonesfabrikken er startskuddet for en større utvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Bygget er transformert innenfra og ut. Konkurransen for transformasjonsprosjektet fokuserte på overordnede tanker om prosess, konsept og bruk. Ledsten Arkitektur avdekket potensialet i det gamle industribygget.

Det eksisterende bygget ga store utfordringer til tilgjengelighet, men dette er løst i stor grad. Fra hovedinngangen er det etablert en råstålsrampe som binder de fire nivåene sammen. I stedet for å skjule løsningene for universell utforming, er rampen fremhevet som det viktigste grepet i adkomstetasjen.

Noen av de viktigste grepene ved transformasjonen har vært å åpne fasaden mot parken, åpne deler av dekket mellom 1. etasje og underetasjen og gi bygningen en ny og utadvendt fasadeutforming.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Den særegne og åpne glassfasaden eksponerer det matfaglige senteret og utviklingskjøkkenet for forbipasserende. Tidligere bortgjemte funksjoner til utviklingskjøkkenet er nå synlige både for bedriften og publikum. Det meste av den eksisterende bygningsmassen rundt Sofienbergparken er boliger, og her finnes det få utadvendte fasader og opplyste førsteetasjer.

Det viktigste miljøgrepet i prosjektet er bevaringen og transformasjonen av den store fabrikkbygningen i betong. Riving ville vært svært energikrevende, det samme vil deponering av betongavfallet. Det hadde i tillegg vært et stort materialbehov knyttet til å bygge opp et nytt kontorbygg fra grunnen av.

I prosjektet inngår en nyetablert energisentral basert på grunnvarme, med energibrønner tilknyttet varmepumper. Brønnanlegget dekker også kjølebehovene i bygget. Bygget er utstyrt med behovsstyrt ventilasjon og LED-belysning. Komprimerte og fleksible arealer reduserer det totale arealforbruket.

Den innovative fasaden mot nord maksimaliserer dagslysinnslippet og utsynet for de ansatte.

Forbildebygg

Det forelå ikke krav til bevaring av Mills gamle produksjonslokale. Bygget kunne dermed ha blitt revet for å gi plass til et nybygg. Likevel har utbyggeren valgt å satse på transformasjon framfor å rive og bygge nytt. Å transformere og gjenbruke bygninger er et bidrag til å redusere klimagassutslippene.

Med sine åpne og innovative fasadeløsninger og karakteristiske interiørarkitektur er Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka et forbildebygg. Transformasjonen har bidratt til å opprettholde en tradisjonsrik virksomhet og arbeidsplasser i sentrum. De åpne fasadeløsningene inkluderer publikum i det som skjer inne i bygget, og gir trygghet og trivsel til omgivelsene.

Kilder:

 • Element Arkitekter
 • Ledsten Arkitektur
 • Arkitektur skaper verdi, Arkitektbedriftene

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Se mer om Statens pris for byggkvalitet