Carpe Diem demenslandsby

Carpe Diem på Dønski i Bærum er Norges første demenslandsby og et pilotprosjekt innen sosial bærekraft.

Sist endret 07.09.2021
Carpe Diem demenslandsby er et sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum tegnet av Nordic Office of Architecture. Byggherre er Bærum kommune.Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Carpe Diem demenslandsby er et sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum tegnet av Nordic Office of Architecture. Byggherre er Bærum kommune. Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

Foto: Nordic fotograf, Inger Marie Grini

 • Fakta om prosjektet

  Carpe Diem demenslandsby 
  Adresse: Dønskiveien 39-47, 1346 Gjettum, Bærum 
  Areal: 18000 kvadratmeter 
  Ferdigstilt: 2020 
   
  Prosjekttype: nybygg av bo- og behandlingssenter  
   
  Byggherre: Bærum kommune 
  Arkitekt: Nordic – Office Of Architecture 
  Interiørarkitekt: Cadi AS 
  Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS 
  Entreprenør: HENT AS 

JURYENS BEGRUNNELSE

Prosjektet viser ny vei til framtidens botilbud for demente. Det innovative bokonseptet vektlegger sosial bærekraft og gir gode rammer for et trygt og verdig liv. En forbilledlig og inkluderende planleggingsprosess har ivaretatt behovene til brukerne og nærmiljøet. Fremragende arkitektur ute og inne skaper en hjemlig, sanselig og behagelig atmosfære.  

Demenslandsbyen er den første i Norge, og er basert på ideer fra landsbyen De Hogeweyk i Nederland. På Carpe Diem kan beboerne fortsette å leve livene sine på en så normal måte som mulig, innenfor trygge rammer. Landsbyen er avgrenset, hvor bygningene skaper flere tun. Uteområdene, med ulike identiteter, er bundet sammen av en helårs sanselig vandrerute med et felles torg i midten. Botilbudet har 158 langtidsplasser delt i to omsorgsnivåer. Carpe Diem har 17 bokollektiver tilpasset personer med ulike livsstiler og preferanser.

Bærekraft

Carpe Diem gir arkitektoniske rammer for aktivitet og livskvalitet, samtidig som den nødvendige pleien kan gjennomføres på en god og verdig måte. Pårørende og lokalbefolkningen inviteres til å delta i landsbylivet gjennom sambruk og delingsøkonomi for utleielokaler, trimrom, uteområder, butikk, frisør, kafe og grendehus. På denne måten bidrar prosjektet også til et bærekraftig lokalsamfunn. Den levende landsbyen oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg. Byggene er fleksible og kan enkelt endre funksjon ved behov. Landsbyen har lokal overvannshåndtering, med store grøntområder og regnbed som fordrøyer og infiltrerer regnvannet på en naturlig måte.

Varige, vedlikeholdsvennlige og robuste materialer er vektlagt i både fasadene og i det faste inventaret. Innvendige materialer tilfredsstiller miljøkravene for Svanemerket. Sammen med gjenbruk av både møbler og gjenstander i interiørene, bidrar dette inn mot sirkulærøkonomi.

Fremragende byggkvalitet

Byggverkets variasjon i volum, form og materialbruk ute og inne, gir en inkluderende atmosfære og gjør det lett å orientere seg. I tillegg bidrar det til å bryte ned bygningsmassen visuelt og gir en hjemlig boligkarakter. Uterommene er forbilledlig komponert med ulike sanseopplevelser som møter beboernes ulike behov for aktivitet og ro. Interiørene har romforløp, fargesetting, materialbruk og møblering som gir en positiv og lun totalopplevelse. Her har arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt hatt et godt og viktig samarbeid.

Universell utforming er godt ivaretatt i prosjektet med gode kontraster, romslighet for bevegelse både inne og ute, med noe rom for enkelte forbedringer for synshemmede.

Gode og innovative byggeprosesser

Bærum kommune har vist visjonær og tydelig ledelse med dette prosjektet. Innovativ bruk av metoder fra tjenestedesign sikrer brukerinvolveringen og håndterer en krevende medvirkningsprosess. Det er utviklet og tatt i bruk velfredsteknologi for drift og samhandling mellom beboere, pårørende og ansatte.

Forbildebygg

Med Carpe Diem har byggherren sammen med prosjekterende og utførende, laget gode fysiske rammer for sosial bærekraft. Prosjektet viser en ny vei til framtidens botilbud for demente, med en aktiv delingsøkonomi og der lokalsamfunnet er inkludert. Fremragende arkitektur ute og inne skaper en hjemlig, sanselig og behagelig atmosfære. Det er viktig lærdom og inspirasjon å hente fra hele prosessen, fra programmeringen, gjennomføringen og til den daglige driften.

Les om Carpe Diem demenslandsby på arkitektens nettisde

​Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

 • fremragende byggkvaliteter
 • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet