Samling

Det nye bilbiotek-, bank- og leilighetsbygget i Sand sentrum danner et nytt samlingspunkt i Nord-Odal.

Sist endret 07.09.2021

Samling

Samling er et kulturbygg med boliger i Nord-Odal, tegnet av Helen & Hard. Byggherre er Nord-Odal kommune. Foto: Sindre Ellingsen

Samling er et kulturbygg med boliger i Nord-Odal, tegnet av Helen & Hard. Byggherre er Nord-Odal kommune. Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

Foto: Sindre Ellingsen

 • Fakta om prosjektet

  Samling 
  Adresse: Sentrumsveien 22, 2120 Sagstua, Nord-Odal 
  Areal: 3000 kvadratmeter 
  Ferdigstilt: 2020 
   
  Prosjekttype: nytt kultur-, nærings- og boligbygg 
   
  Byggherre: Nord-Odal kommune 
  Arkitekt: Helen & Hard 
  Entreprenør: Ø. M. Fjeld 

JURYENS BEGRUNNELSE

Samling viser at vakker arkitektur i seg selv er bærekraftig. Dette er trearkitektur på et høyt nivå, hvor mange gode detaljer løftes fram. Samling vil stå seg over tid og vil bli tatt vare på. Gjennom utviklingsprosessen har prosjektet skapt et attraktivt byggverk, en ny møteplass i lokalsamfunnet som bidrar til samhold, identitet, dugnadsånd og eierskap.

Byggverket er stedstilpasset og flerfunksjonelt med bibliotek, bank og boliger. Dette er jord- og skogbruksbygdas nye møtepunkt og storstue som styrker tilhørighet og skaper stolthet hos innbyggerne.

Bærekraft

Byggverket er varig fordi innbyggerne opplever at det er både vakkert og nyttig, noe de er stolte av og har eierskap til. Samling blir tatt vare på, av alle. Den nye generasjonsuavhengige møteplassen i kommunesenteret skaper begeistring, bolyst og økt attraktivitet, samt et bredere boligtilbud i kommunen.

Foredlet tre er hovedmaterialet for fasaden, bærekonstruksjonen og interiøret. Hovedbæresystemet er i massivtre. Totalt er det benyttet 700 kubikkmeter tre i den bærende konstruksjonen. Av dette er 2.200 kvadratmeter synlig i det ferdige bygget. Det er brukt lokalt treverk i fasadene. Mange bygningsdeler i tre er produsert med minimalt materialsvinn, og de kan demonteres og gjenbrukes. I tillegg er energibehovet redusert ved å bruke smarte glassfasadeløsninger, og med et driftskonsept basert på varsling og fjernstyring. Samlet sett gir disse faktorene et redusert klimafotavtrykk gjennom livsløpet.

Fremragende byggkvalitet

Dette er trearkitektur på et høyt nivå, hvor mange gode detaljer løftes fram. Samling ligger sentralt i tettstedet Sand og er med på å gi området en ny identitet. Den spennende konstruksjonen og arkitekturen kan observeres nært og på avstand. Bygningens indre hovedrom oppleves vakkert og tidløst. Det er et godt rom å være i, med godt inneklima og god akustikk. Overordnet er universell utforming løst på en god måte, selv om noen detaljer har potensial for forbedring.

Gode og innovative byggeprosesser

En suksessfaktor har vært den store tilliten mellom aktørene i byggeprosessen. Samling er skapt i et inkluderende, innovativt samspill mellom kommunen - som utvikler og byggherre - innbyggere, arkitekter, ingeniører og andre rådgivere, entreprenører og håndverkere. Det har vært en høy andel av involverte lærlinger i byggeprosjektet. Bevisst prioritering av kvalitet framfor tid har ikke hindret en effektiv og innovativ byggeprosess.

Digitale og tradisjonelle verktøy er brukt sammen på en avansert måte. En god interaktiv prosess, med tydelige mål og integrering mellom prosjektering og gjennomføring i alle faser, ga lite byggefeil og mangler. En modig byggherre sammen med framoverlente entreprenører, har tatt nødvendig risiko for nyskaping.

Forbildebygg

Med sin vakre og varige trearkitektur og som en inkluderende møteplass for alle, er Samling et godt forbilde for bærekraft. Lokalsamfunnet har gjennom utviklingsprosessen skapt merverdi og stedsutvikling, og et levende sentrum. Lokal kunnskap om tre er videreutviklet, og på dette fagfeltet har regionen fått styrket sin kompetanse.  

Les om Samling på arkitektens nettside

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

 • fremragende byggkvaliteter
 • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet