Leter etter bærekraftige forbilder

Norges beste byggverk skal kåres og i år ønsker Statens pris for byggkvalitet å løfte fram de bærekraftige forbildene.

Sist endret 15.01.2021
Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger vant Statens pro. Foto: Sindre Ellingsen
Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger vant Statens pris for byggkvalitet 2020. Foto: Sindre Ellingsen

For fjerde år på rad deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte fram nye forbildebygg. Tema for årets pris er bærekraft. 
 


— Vi må alle strekke oss for å bidra til at verden når bærekraftsmålene innen 2030. Byggsektoren er spesielt viktig for å bidra til miljømessig bærekraft og lavere utslipp. Derfor ønsker vi å løfte fram de gode eksemplene på bærekraftige byggverk gjennom Statens pris for byggkvalitet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).  

Bærekraft

Kandidatene til prisen vurderes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold.  
 


— Juryen ønsker mange og gode forslag på bærekraftige byggverk fra hele landet. Prosjektene kan være bærekraftige på ulike måter - økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig.  Dersom vi skal lykkes med å nå bærekraftsmålene innen 2030 så må byggesektoren gjennom store endringer. For eksempel vil en grønn sirkulær økonomi, som utnytter ressursene bedre og reduserer klimagassutslipp, være bidrag til å nå målene, sier juryleder Erling Lae. 


Leter etter fremragende byggkvalitet 

Juryen er på jakt etter byggverk som er ferdigstilt i 2017 eller senere. Prosjektene må i tillegg til bærekraft ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.   
 


Medlemmene i fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 er: 
 

  • 
Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 

  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
  • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø 

  • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen 

  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 

  • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo 

  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo 

  • Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara) 

Påmelding


Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen er 21. mars 2021. Det er åpen forslagsrett, og alle kan foreslå kandidater til prisen. Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen 1. september.

Send inn forslag