Byggkvalitetsdagen 2019

Vi ønsker velkommen til Byggkvalitetsdagen på DOGA i Oslo 25. september. Årets tema er transformasjon og bærekraft. Hvordan skal vi bruke bygninger og områder som har mistet sin opprinnelige funksjon?

Sist endret 07.08.2019

Se utdelingen av Statens pris for byggkvalitet 2019: 

Transformasjon handler om å gjenbruke bygninger og bebygde områder og gi plass til nye funksjoner der de opprinnelige funksjonene er blitt borte. I år er dette tema for både Byggkvalitetsdagen og Statens pris for byggkvalitet.

Fem foredragsholdere skal snakke om sine erfaringer med transformasjon på Byggkvalitetsdagen. I tillegg skal de nominerte kandidatene til Statens pris for byggkvalitet presentere sine prosjekter. Prisen deles ut på slutten av arrangementet.

Program

Bevaring og transformasjon – et svar på klimautfordringene

Hanna Geiran, riksantikvar, Riksantikvaren

Det er betydelige klimagevinster å hente i gjenbruk av eksisterende bebyggelse. Likevel presenteres riving og nybygg som miljøvennlig virksomhet, uten å ta alle klimaeffektene med i regnestykket. I arbeid med gamle bygninger og anlegg ser Riksantikvaren at gjenbruk og transformasjon av hus kan være et viktig bidrag til å få ned klimagassutslippene – et bidrag som til nå har vært undervurdert.

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2019, Hanna GeiranHanna Geiran ble i 2018 utnevnt til Norges riksantikvar. Hun ble ansatt i Riksantikvaren i 2005 og har siden den gang hatt flere lederstillinger i dette fagdirektoratet. Geiran er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har blant annet jobbet med antikvarisk rehabilitering.

 

 

Transformasjon av Vinmonopolets gamle anlegg på Hasle

Kristin Jarmund, grunnlegger og faglig leder i Kristin Jarmund Arkitekter

Kristin Jarmund Arkitekter har fått oppdraget med å transformere Vinmonopolets gamle anlegg på Hasle i Oslo til boliger og næringslokaler. Bygningen fra 1932 har stor verneverdi. Dette har vært et komplekst byggeri med både nybygg, rehabilitering og tilbakeføring av bygg i ett og samme prosjekt. Prosessen har vært utfordrende, så hva kan andre lære av prosjektet?

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2019, Kristin JarmundKristin Jarmund er sivilarkitekt MNAL, MNIL, æresmedlem i American Institute of Architects (AIA) og grunnlegger og faglig leder av Kristin Jarmund Arkitekter. Jarmund er utdannet fra Norges tekniske høgskole i Trondheim og Architectural Association School of Architecture i London. Kristin Jarmund Arkitekter har jobbet med bevaring og transformasjon i 35 år. Arkitektkontoret har levert mange store prosjekter og mottatt flere priser og hedrende omtale.

 

Utvikling av Nyhavna – hvordan skape et nytt, attraktivt og bærekraftig byområde?

Per Arne Tefre, byplanlegger i Trondheim Havn

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til et sentrumsområde bestående av boliger, næringsliv, kulturliv og parker. Som største grunneier har Trondheim Havn, som er et interkommunalt selskap eid av 13 kommuner i Trøndelag, startet utredninger knyttet til relokalisering av dagens industri- og havnevirksomhet og etablert formelle samarbeidsfora for å ivareta planarbeidet knyttet til omregulering av Nyhavna. For mange av dagens virksomheter på Nyhavna byr dette på en krevende omstilling som kan få stor betydning for dagens drift. Samtidig representerer utviklingen på Nyhavna et spennende potensial for nye aktører og virksomheter.

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2019, Per Arne TefrePer Arne Tefre har fra august 2018 arbeidet som byplanlegger hos Trondheim Havn. Der har han som hovedoppgave å følge opp planarbeidet for utviklingen av Nyhavna fra industrihavn til et nytt, bærekraftig og mangfoldig byområde. Tefre har tidligere arbeidet til sammen 14 år på byplankontoret i Trondheim kommune, hvor han fra 2013 var avdelingsleder for området Indre by. Han har også fire års erfaring som arkitekt og planlegger hos Per Knudsen Arkitektkontor AS (2005–2009).

 

Transformasjon som et bidrag til et bærekraftig samfunn

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

For å kunne bygge bærekraftige byer og områder må sirkulærøkonomi komme inn som et tydelig konsept. Hvordan ligger vi an her i landet når det gjelder bærekraftige bygg, og hvor står Europa i dag i forhold til Norge? Er viljen og kunnskapen til stede for å bygge bærekraftig?

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2019, Katharina BramslevKatharina Bramslev er daglig leder av Grønn Byggallianse. Hun har jobbet i organisasjonen siden 2003. De siste fem årene har hun vært daglig leder. Tidligere har hun jobbet som rådgiver i Cowi. Bramslev er sivilingeniør fra NTNU.

 

 

 

Vardø Restored – kulturarv, kunst og stedsutvikling

Svein Harald Holmen, prosjektleder i Vardø Restored

Vardø Restored er et byutviklingsprosjekt som revitaliserer Vardøs historiske bygningsarv. Her legges det til rette for å skape nye fortellinger og ny næringsvirksomhet i kulturminner. Innovative lokale aktører har bidratt til at unike kulturhistoriske bygg er restaurert og fylt med nytt innhold. Prosjektet er nå evaluert. Har det vist seg å være rett medisin for byen?

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2019, Svein Harald Holmen

Svein Harald Holmen er prosjektleder for Vardø Restored. Han har studert historiefortelling ved Universitetet i Tromsø, prosessledelse i stedsutvikling fra Høgskolen i Volda, og byggeskikk, estetikk og stedsforming fra Høgskolen i Gjøvik.

 

 

 

Hvem vinner Statens pris for byggkvalitet i år?

Utdeling av Statens pis for byggkvalitet, diplomDe tre nominerte til årets pris er Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo og Nye Ålgård sentrum i Gjesdal kommune. Finalistene til prisen presentere sine prosjekter som alle er gode eksempler på transformasjon og gjenbruk av bygg og områder.

Les mer om de nominerte

Prisen deles ut av Thorleif Fluer Vikre, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, på slutten av Byggkvalitetsdagen.