Velkommen til Byggkvalitetsdagen

Hva gjør et prosjekt til et forbilde? Hva kan vi lære av forbildeprosjektene? Statens pris for byggkvalitet deles ut for første gang. Hvilket byggverk vinner årets pris?

Sist endret 20.09.2018
invitasjon til Byggkvalitetsdagen
Statens pris for byggkvalitet deles ut for første gang på Byggkvalitetsdagen 2018.

Hør bransjen selv vurdere de viktigste faktorene for å skape god kvalitet i byggverk og omgivelser.

Program

Vi serverer frokost fra kl. 08.00.

Hvordan realisere gode kvaliteter i samspill med omgivelsene?

Einar Jarmund, partner i Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter

Einar Jarmund vil diskutere ulike kvalitetsbegreper, ulike strategier for å oppnå gode kvaliteter, både i bygninger og i bygningers forhold til sine omgivelser. De ulike aspektene av kvalitet blir vurdert ut fra et blikk på lovgivning, praksis og mange års erfaring.

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2018, Einar JarmundEinar Jarmund (f. 1962) fullførte diplomutgave ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1987 og er Master of Architecture fra University of Washington, Seattle i 1989. Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL ble etablert i 1995, og har blant annet mottatt Murprisen, Treprisen og Houens Fond for sine utførte byggverk. Kontorets arbeider er publisert og utstilt i stort omfang over hele verden. De tre partnerne, Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs, ble tidligere i 2018 tildelt Grosch-medaljen av Nasjonalmuseet.

Hvordan legger utvikleren grunnlaget for kvalitet og attraktivitet i tidlig fase?

Sverre Landmark, direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm

Byutvikling er en prosess der umake krefter brynes mot hverandre, og vår byggeskikk er både premiss og resultat. Vår oppfatning av bygningers kvaliteter – både bygningene i seg selv og deres samspill med omgivelsene – endres stadig. I en tid der miljøhensyn vektlegges sterkere enn noensinne, må vi ikke glemme at menneskene skal trives med og være stolte av våre bygde omgivelser. Økt involvering er både nødvendig og ønskelig.

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2018, Sverre LandmarkSverre Landmark (57) er jurist, og har siden 2004 vært en del av Aspelin Ramms utviklingsmiljø. Der er de hele tiden på leting etter muligheter for forbedring, og selskapet er blant de ledende eiendomsutviklerne. Gjennom store og komplekse prosjekter har Sverre Landmark vært en sterk talsmann for å gjennomføre disse på omgivelsenes og byens premisser.

 

Hvordan leverer du boliger og boligområder med gode kvaliteter?

Harald Martin Gjøvaag, utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA

Selvaag Bolig ASA er et av Norges største boligutviklingsselskap. Framtidens boliger fra Selvaag Bolig skal i hovedsak oppføres gjennom fortetting og i transformasjonsområder. Utførelsesfasen er kritisk for hvordan vi svarer på krav- og forventninger til kvalitet og funksjonalitet. De endelige og gode resultatene gjenspeiler ofte hvor vellykkede prosessene og samhandlingen mellom aktørene har vært på byggeplass. Gjøvaag gir innblikk i hvordan Selvaag Bolig arbeider for å opprettholde felles høye ambisjoner for sluttresultatet under produksjonen.

Foredragsholder på Byggkvalitetsdagen 2018, Harald Martin Gjøvaag

Harald Martin Gjøvaag (f. 1968) er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo og er blant annet gründer av Element arkitekter (1999) og Alliance arkitekter (2005). Han har hatt stillingen som utviklingssjef i Selvaag Bolig siden desember 2016 og har spesiell kompetanse innen arealplan og regulering og boligarkitektur. Han har fungert som strategisk rådgiver for private eiendomsutviklere og offentlige virksomheter. Gjøvaag er aktiv foredragsholder og deltar i bolig- og byutviklingsdebatten.

Vinner av Statens pris for byggkvalitet kåres!

Hvilket bygg vinner årets pris? Blir det Moholt 50|50, Ulstein Arena eller Youngskvartalet?

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og deretter vil vinneren fortelle om viktige suksessfaktorer og hvordan de har skapt et forbilde vi kan lære av.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding til Byggkvalitetsdagen er nå stengt.

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 31. oktober kl. 8.30-11.00

Sted: Vulkan Arena, Oslo (se kart)