Byggkvalitetsdagen 2021

Årets tema for fagdagen er bærekraft. Nok en gang kjører vi gratis, digitalt arrangement. Se programmet og meld deg på i dag!

Sist endret 28.06.2021

Utregninger fra Global Footprint Network viser at vi årlig bruker naturressurser tilsvarende 1,6 jordkloder. Vi står overfor faretruende klimaendringer som tilsier at det ukritiske forbruket må stoppe. For at vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030 må vi redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket.

Byggsektoren er i gang med omstillingene, men har fortsatt en vei å gå. Til Byggkvalitetsdagen har vi hentet inn et knippe foredragsholdere som vil dele av sin innsikt, inspirere og vise retningen til en mer bærekraftig byggsektor.

Du får også møte finalistene til Statens pris for byggkvalitet som presenterer sine prosjekter, og statsråden kårer årets vinner. Tema for prisen i 2021 er bærekraft.

Foredragsholdere Byggkvalitetsdagen 2021.png

Her er foredragsholderne du får høre på Byggkvalitetsdagen, øverst fra venstre Siri Zanelli, Kjetil Trædal Thorsen, Jørgen Tycho, Even Bakken, Cathrine Barth, Ola Harald Fjeldheim, Karin Synnøve Lund og Ellen de Vibe.

Ytterligere omtale av foredragene kommer fortløpende. Det blir pauser underveis i programmet.

 

Program

Kl. 09.00

Velkommen til Byggkvalitetsdagen 2021
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet

 

Bærekraftsmålene 2030 - vi må handle nå
Ellen de Vibe, Urban Vibes og styremedlem i Habitat Norge og tidligere direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo

 

Fra lineær til sirkulær økonomi - bygninger er framtidens materialbank
Cathrine Barth, sirkulærøkonomiekspert, Nordic Circular Hotspot

 

Det vi trenger er allerede bygget - arkitekturvern og bærekraft
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

 

Skanska strekker seg lenger - vår vei mot klimanøytralitet
Karin Synnøve Lund, prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway

 

Grønne lunger - livskraft for bærekraftige byer 
Even Bakken, landskapsarkitekt Norconsult

 

Bioklimatiske bygg for det 21. århundre
Jørgen Tycho, arkitekt og partner i Oslotre

 

Kom i gang - hvordan inkludere bærekraft i arkitekthverdagen
Siri Zanelli, Collective Works i London

 

Design for designens skyld gir ikke mening - estetikk for en bærekraftig utvikling
Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt og partner i Snøhetta 

 

Ca kl. 12.00

Årets nominerte til Statens pris for byggkvalitet presenterer sine prosjekter.

Tema for prisen er "bærekraft".

 

Utdelingen av Statens pris for byggkvalitet 2021
Erling Lae, juryleder
Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister

Kl. 13.00

Takk for i dag!