Foredragene på Byggkvalitetsdagen

Her kan du lese mer om foredragene og foredragsholderne på Byggkvalitetsdagen 2021.

Sist endret 01.09.2021


Bærekraftsmålene 2030 - vi må handle nå

Ellen de Vibe, Urban Vibes, styremedlem i Habitat Norge og medredaktør av boken «En verden av byer» 

Klimasituasjon er alvorlig. Naturmangfoldet og menneskelig eksistens er i dag truet som aldri før. Verden blir samlet sett mer utrygg på grunn av klimaendringer, ekstremvær og pandemier. Dette bekrefter også FNs klimapanels siste rapport. Hva er de store utfordringer globalt og nasjonalt og hva er politikernes og byggsektorens rolle her? Hva har vi av tid og muligheter for å handle og legger myndighetene til rette for å nå målene? Habitat Norways bok En verden av byer behandler helt konkret hvordan byutvikling kan sikre at vi når målene for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Ellen de Vibe.pngEllen de Vibe har vært direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo i over 20 år og kjenner bybildet kanskje bedre enn noen andre i hovedstaden. I dag er hun medredaktør for boken «En verden av byer» som tar for seg ulike temaer knyttet til byer og bærekraft. Hun er styremedlem i Habitat Norge, som siden 1988 har jobbet med å spre kunnskap om utfordringer knyttet til urban bosetning.

 

 

Fra lineær til sirkulær økonomi - bygninger er framtidens materialbank

Cathrine Barth, sirkulærøkonomiekspert, Circularities og Managing Partner of Nordic Circular Hotspot

Nye naturråstoffer blir knappere, dyrere, og vil framover ha liten plass i leverandørkjedene. Framtidens byggesektor må bli naturpositiv. Den må ivareta materialenes egenart og utvikle bygninger for varighet. Eiendomsutviklere som investerer i framtidens bygg, skaper lange verdier med mindre ressursbruk. De som ikke tilpasser seg, risikerer å stå igjen med spøkelsesbygninger og utdaterte verdier (stranded assets). Sirkulære forretningsmodeller driver materialrevolusjon, er kvalitetsorientert, premierer nyskapning og erstatter konkurranse med samarbeid. Materialbanken blir nøkkelen til å skape et marked hvor vi verdsetter sirkulære bygninger.

Cathrine Barth.pngCathrine Barth er ekspert innen strategisk rådgivning og innovative sirkulære forretningsmodeller. De siste årene har hun vært en primus motor for flere initiativer som for eksempel grønnere byer gjennom innovasjonsprosjektene Hengende Hager, Byggfloken og Circularity Gap Report Norway. Hun brenner for et grønnere og mer sirkulært næringsliv – som gjør Norge til et foregangsland og eksportør av grønne løsninger.

 

Det vi trenger er allerede bygget - arkitekturvern og bærekraft

Ola Fjeldheim, generalsekretær I Fortidsminneforeningen

Klimautslippene må ned nå. Gjenbruk av eksisterende bygg, framfor riving og nybygging, gir store besparelser av utslipp både på kort og på lang sikt. Bygningsvern er sirkulærøkonomi i praksis, og representerer en bærekraftig kultur som byggebransjen bør lære av.  

Ola Harald Fjeldheim.pngOla Fjeldheim er utdannet innen miljøteknologi, kulturhistoriske fag og arkitekturvern. Han er over gjennomsnittet interessert i kulturminner og hjemme på Ullensaker har han et gårdsbruk med eldre hus som han har satt i stand. Fjeldheim er i dag generalsekretær i Fortidsminneforeningen, en frivillig organisasjon i kulturminnevernet.

 

 

Skanska strekker seg lenger - vår vei mot klimanøytralitet

Karin Synnøve Lund, prosjektsjef, Skanska Commercial Development Norway

Skanska, med over 3.700 ansatte i Norge, har visjonen «Vi bygger for et bedre samfunn». Dette forplikter til å drive utviklingen fremover for å sikre økte miljøkvaliteter og bærekraft, både på interne utviklingsprosjekter og for selskapets eksterne samarbeidspartnere.  Skanska har satt som mål å redusere selskapets klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 og være klimanøytral innen 2045. Da er det helt avgjørende med samarbeid, både internt i bransjen og på tvers av ulike næringer.

Frame 21 (1).pngKarin Synnøve Lund er prosjektsjef i Skanska. Hun står bak blant annet kontorbygget Parallell på Løren og et kommende FutureBuilt-prosjekt på Helsfyr. Bygg- og anleggsbransjen har stor mulighet til å påvirke de globale klimagassutslippene. Viljen til endring i bransjen strekker seg langt ut over fokuset på økonomiske gevinster – dette er viljen til å ta ansvar og vise handlingskraft. Lund er stolt over å få være en del av denne endringen.

 

Grønne lunger - livskraft for bærekraftige byer

Even Bakken, Landskapsarkitekt, Norconsult

Vår tid er nå! Året er 2021. Vi tar det offentlige rommet tilbake etter pandemien. – Jeg tenker ikke bare miljø når jeg tenker grønt, jeg tenker verdier, sier Even Bakken. Bli med inn i hodet til en ung engasjert landskapsarkitekt og gruppeleder for park og uterom i Norconsult.

Frame 20 1.pngEven Bakken er gruppeleder for park og uterom i Norconsult. Bakken har et brennende hjerte for grønne lunger i bærekraftige byer. I 2015 fikk han Aspelin Ramm-prisen for masteroppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støtet av norske spillemidler».

 

 

 

Bioklimatiske bygg for det 21. århundre

Jørgen Tycho, Arkitekt og partner, Oslotre

Hvordan kan vi bruke skogen og biologiske bygningsmaterialer for å få til et skifte mot en mer bærekraftig byggebransje? Bioklimatiske bygg med økt brukeropplevelse og bedre livskvalitet er et positivt bidrag i dette skiftet. Tycho vil også presentere et demonterbart og ombrukbart kontorbygg i tre som oppføres i disse dager i Oslo.

Jørgen Tycho.pngJørgen Tycho er arkitekt og daglig leder av Oslotre, et rådgiverselskap med spesialkompetanse på trebyggeri. Oslotre har fokus på sunne, solide og naturlige trekonstruksjoner, og bruk av bioklimatiske prinsipper og naturlig ventilasjon.

 

 

 

Kom i gang – hvordan inkludere bærekraft i arkitekthverdagen

Siri Zanelli, Arkitekt, Collective Works, London

I England står byggebransjen for 40 prosent av klimagassutslippene. Kan et lite kontor være ambisiøse på vegne av bransjen? Collective Works brukte pandemiåret til å legge om arbeidsmetodene for å ta sin del av byggebransjens ansvar, og forhåpentligvis inspirere andre til å samarbeide for å nå klimamålene.

Siri Zanelli.pngSiri Zanelli er partner i London-kontoret Collective Works. Hun er utdannet ved NTNU i Trondheim og University of Tokyo. Collective Works har markert seg som ett av de britiske arkitektkontorene som våger å tenke annerledes, med samarbeid og fleksibilitet som grunnleggende verdier. Det siste året har kontoret blitt publisert nasjonalt og internasjonalt.

 


Design for designens skyld gir ikke mening – estetikk for en bærekraftig utvikling

Kjetil Trædal Thorsen, Arkitekt og partner, Snøhetta

Snøhetta er opptatt av hva bygg gjør med mennesker og hvordan arkitekturen fungerer. I møtet mellom mennesker og arkitektur kan arkitektene ofte forsvare det estetiske, men sjelden hva det gjør med mennesker og omgivelser. Vi ser derfor på effekten av vår arkitektur og hvordan man bryter ned ikke-målbare verdier til faktisk målbare verdier. God design gir bærekraftige effekter for mennesker og samfunn.

Kjetil Trældal Thorsen.pngSiden etableringen av Snøhetta i 1989 har Kjetil Trædal Thorsen vært en drivende grunnlegger som har vært med på å definere og utvikle Snøhettas filosofi og arkitektoniske ambisjoner. Kjetil har hatt en sentral rolle i utformingen av Snøhettas mange ikoniske prosjekter, som Bibliotheca Alexandrina i Alexandria i Egypt og den nasjonale opera og ballet i Oslo.

Mer informasjon