Foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal gå til bygg som kan vise til fremragende byggkvaliteter og gode byggeprosesser.

Sist endret 12.03.2018
logo for Statens pris for byggkvalitet
Statens pris for byggkvalitet skal hedre nye forbildebygg. Frist for å foreslå kandidater er 21. april 2018.

- Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for prisen som skal deles ut årlig.

- Vi vet at godt samarbeid mellom aktørene i en byggeprosess fremmer kvalitet i bygget. Vi håper å få inn mange forslag til kandidater til Statens pris for byggkvalitet, kandidater som kan fortelle hvordan de har lykkes med å få til godt og innovativt samarbeid mellom aktører i byggeprosessen, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Morten Lie.

God fortetting

Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet. De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris.

For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting. Prisen blir delt ut i oktober.

Juryen ledes av Erling Lae

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018 - 2021 består av følgende medlemmer:

  • Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
  • Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen
  • Medlem Mai Anh Thị Lê, sjefingeniør PhD, Oslo
  • Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo
  • Varamedlem Arne Smedsvig, landskapsarkitekt, Bergen
  • Varamedlem Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand
  • Varamedlem Mari Bergset, landskapsarkitekt, Tromsø

Påmelding til prisen

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 21. april 2018. Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora.  

Les mer om prisen her

Foreslå din kandidat før 21. april